Viimsi Vesi mõõdab klientide veetarbimist Levira ja Sigfoxi pakutava tarkade veearvestite lahendusega

02.04.2019

Veetarbimise mõõtmiseks ning lekketeabe saamiseks mõõdab Viimsi Vesi klientide veetarbimist nüüd internetti ühendatud nutikate veemõõtjatega. Uus süsteem põhineb digiteenuste ettevõtte Levira asjade interneti (IoT) tarkvaralahendusel ning süsteem kasutab Kamstrupi nutikaid veemõõtjaid, mis töötavad Sigfoxi rahvusvahelises võrgus. Levira pakutav IoT lahendus hõlmab ka suurandmete analüüsi, mis võimaldab saada sügavama arusaamise ja analüüsi veetarbimise mustritest ning teha vastavaid toiminguid.

„Viimsi Vesi otsib alati järgmise põlvkonna tehnoloogiaid, mis sobivad meie vajadustega, et pakkuda oma klientidele parima kvaliteediga teenuseid. Just seetõttu otsustasime teha koostööd selle valdkonna ühe liidri Leviraga, kellel on pikaajaline kogemus raadioühenduste tarkvaralahenduste osas, ülemaailmse IoT võrgu pakkuja Sigfoxiga ning mõõtmisalase kõrgtehnoloogia pakkuja Kamstrupiga,“ selgitas AS-i Viimsi Vesi finantsjuht Pille Arula.

Uue lahendusega muutub Viimsi Vee klientide veetarbimine kaugloetavaks ning saab teha kiireid hinnanguid igakuiseks aveldusaruandluseks. Automaatne süsteem on mugav kasutajate jaoks, kuivõrd veenäidud edastatakse teenusepakkujale alati täpselt ja õigeaegselt. Arvestite ebakorrapärase käitumise, näiteks veelekke puhul, käivituvad alarmid reaalajas.

„Viimsi Vee projektiga demonstreerime koos oma partnerite Sigfoxi ja Kamstrupiga asjade interneti lahenduse tõelist väärtust ning pakume oma klientidele võimalust keskenduda täielikult oma põhitegevustele,” lisas AS Levira juhatuse liige Meelis Anton.

Eestis Sigfoxi võrku haldava Connected Balticsi tegevjuht ja kaasasutaja Kushtrim Xhakli selgitas, et Kamstrupi seadmetest automaatselt Sigfox Cloudi ja Levira IoT platvormile edastatavad andmed võimaldavad Viimsi Veel pakkuda oma klientidele andmeanalüüsil põhinevat lisaväärtust ning saada reaalajas täpset ülevaadet veevõrgus toimuvast.

Levira, Connected Baltics ja Kamstrup pakuvad 2019. aastal sama lahendust ka teistele Põhja-Euroopa veefirmadele. Kamstrup MULTICAL 21 aku eluiga on 16 aastat, mis võimaldab pakkuda kommunaalettevõtetele paindlikke lahendusi.

AS Viimsi Vesi

AS Viimsi Vesi on vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkuja ning veemajanduse arendaja. Ettevõtte aktsiatest kuulub 100% Viimsi vallavalitsusele. AS Viimsi Vesi missiooniks on pakkuda Viimsi valla elanikele heal tasemel vee – ja kanalisatsiooniteenuseid ning tulevikuvisiooniks on tuua vee- ja kanalisatsiooniteenused igasse Viimsi valla majapidamisse. Arengukava kohaselt on eesmärgiks tuua kogu valla territoorium aastaks 2020 ühtsesse veesüsteemi.

Levira

Levira on digitaalteenuste pakkuja ja tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äri sõltub tehnoloogiast ja kes soovib kaasata professionaalset teenusepakkujat, kes suudaks pakkuda vajalikke lahendusi. Levira on peamine tele – ja raadiovõrgu operaator Eestis. Levira juhib Eestis ainsat ringhäälinguvõrku, mis vastab kõrgeimatele operatiivnõuetele. Levira pakub IoT lahendusi kommunaalettevõtetele, kinnisvara – ja transpordiettevõtetele, et ühendada ärilisi huve varalistega. Levira omanikeringis on Eesti Vabariik 51% ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF 49%-ga.

Connected Baltics ja Sigfoxi võrk

Connected Baltics on Eestis ainus Sigfoxi esindaja ja operaator, mis võimaldab miljonitel ühendatud seadmetel saata lühisõnumeid kulutõhusal ja energiasäästlikul viisil. Lisaks kavandab ja toodab Connected Baltics Sigfoxiga ühilduvaid terminale ning rakendab uuenduslikke IoT-põhiseid kliendiprojekte. Täna on Sigfoxi võrk kättesaadav 60 riigis ning sellel on 1 miljard kasutajat.