Levira on koostööle orienteeritud tehnoloogiaettevõte, mida tasakaalustavad aastatega kogunenud usaldus ning kaasaegses ärimaailmas edu eelduseks olev agiilsus. Meie väärtussüsteem on AKU, mis annab energiat meie tegemistele.

AGIILSUS – Oleme avatud uutele ettepanekutele ning julgeme katsetada uusi ideid, mis esitavad väljakutseid tavapärasele ja traditsioonilisele mõtteviisile. Tänu aastatepikkusele kogemusele suudame vajadusel kiirelt suunda muuta ning teha imesid seal, kus neid leida ei loodetud. Oleme kiired ilma liigselt kiirustamata. Läbimõeldud kiirus.

KOOSTÖÖ – Meie meeskond on häälestatud sünergia helistikus koos mängimiseks. Inimtüüpidena erinevad eksperdid täiendavad üksteist ning tagavad sujuva ja optimaalse info liikumise nii ettevõtte sees kui ka klientidega ning partneritega suheldes. Oskus kuulata ja kuuldu põhjal lahendusi välja pakkuda on meie ärilises DNA-s. Sünergiline partnerlus.

USALDUS – Peame kinni antud lubadustest, kokkulepetest ja tähtaegadest. Oleme oma tegevustes ausad ja läbipaistvad, meie motiivid on selged ja eetilised.Tunneme ennast ühtviisi kindlalt nii visiooni loomisel, kui asjade ellu viimisel. Meie kätte võib usaldada oma äritegevuse homse päeva, sest lisaks sõnapidamisele austame lojaalseid kliendisuhteid ja konfidentsiaalsust. Väljateenitud usaldus.