Keskkonnaalane jätkusuutlikkus Leviras 

Meie jaoks Leviras on roheline mõtlemine ja jätkusuutlikkus osa DNA-st. Levira eesmärk on jõuda oma tegevustes 2025. aastaks süsinikneutraalseni.

Levira astub mitmeid samme keskkonnaalase jätkusuutlikkuse nimel.

 • Heitmete vähendamiseks muudame ettevõtte protsessid võimalikult efektiivseks.
 • Optimeerime Levira sõidukiparki ja sõidukite kasutamist, et vähendada heitmeid.
 • Kasutame eranditult rohelist energiat.
 • Optimeerime ja kaasajastame tehnikaparki, et vähendada energiatarbimist ja sellest tekkivaid mõjusid.
 • Koolitame töötajaid ja partnereid keskkonnasäästlikel teemadel.
 • Edendame aktiivselt taaskasutust nii ettevõttesiseselt kui ka oma klientide ja tarnijate seas.
 • Teeme parimaid valikuid, et vähendada nii meie tootmise kui ka turustamisprotsesside keskkonnamõjusid.
 • Täidame kõiki Levirale ja meie tegevusalale kehtestatud keskkonnaalaseid õigusakte.
 • Keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamiseks võtame kasutusele ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi.

Senised keskkonnaalased saavutused ja järgnevad sammud

 • Levira ökoloogiline jalajälg oli 2022. aastal tugevalt alla turu keskmise. Oleme vähendanud oma kasvuhoonegaaside jalajälge 746 tonnilt 19 tonnile. Levira kasvuhoonegaaside jalajälg on arvutatud järgides rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol Corporate Acconting and Reporting Standard“
 • Alates 2022. aastast tarbime ja müüme ainult rohelist energiat.

 

 

 • Uusi meetmeid kasutusele võttes väheneb Levira CO2-heide võrreldes eelnevate perioodidega kümme korda.
 • 85% Leviras tekkivatest jäätmetest sorteeritakse ja suunatakse taaskasutusse.
 • Tehnikapargi kaasajastamiseks oleme kasutusele võtnud jätkusuutlikkuse ja teenuste elukaare programmi, mis aitab vähendada energiatarbimist.
 • Suur osa andmekeskustest on viidud efektiivsele välisõhuga jahutamise süsteemile.
 • Levira on paigaldanud 5 masti päikeseenergiajaama ning plaanime viia kõik Levira 22 masti päikeseenergiale üle.
 • Oleme vähendanud lennukiga tehtavate ärireiside hulka ja kilometraaži.
 • Heitmete vähendamiseks oleme täiustanud ettevõtte autode kasutamise poliitikat.