Raadio edastus (FM ja veebiraadio)

Eesti elanikud kuulavad raadiot keskmiselt üle 3 tunni päevas. (Kantar Emor, 2017)

Eesti territooriumit katva Levira võrgutaristu kaudu jõuab enamik Eesti FM raadioprogrammidest kvaliteetselt kuulajateni.

Oleme Eesti suurim raadioprogramme edastav ettevõte ning meie partneriteks on enamus Eesti raadiokanaleid. Pakume FM-raadio edastuse täisteenuseid kõikidele raadiojaamadele, kellel on olemas vastavad edastusload. Meie teenused hõlmavad terviklahendust alates eetrisignaalide transpordist kliendi stuudiost kuni Levira poolt opereeritavate saatejaamadeni.

Edastame üleriigilisi Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogramme

Terviklikku täisteenust pakume raadiojaamadele:

Levira partneriteks on

Lisaks FM raadiote edastamisele pakub Levira veebiraadio edastuse teenuseid, et mis võimaldavad raadioprogramme kuulata interneti vahendusel. Veebiraadio käivitamiseks ei ole vajalik edastuslubade olemasolu.

Meie poolt pakutav lühiajaline FM raadioedastuse teenus võimaldab lokaalselt käivitada statsionaarse või teisaldatava raadiojaama vastavalt tellija operatiivsele vajadusele.


Kontakt

Võta ühendust

Indrek Lepp

Meediateenuste direktor