IT Taristu

Meie IT-taristu näol on endale sobiva lahenduse leidnud eelkõige mitmed suured ja keskmise suurusega ettevõtted, mis vajavad tööks tehniliselt kõrgtasemelisi, mitmekülgseid ja turvalisi IT-lahendusi. Meie teenust iseloomustab ülim paindlikkus, võimekus pakkuda nii paketipõhist kui projektipõhist lähenemist, mille käigus on läbi mõeldud ja kliendi vajadustele kohandatud iga pisemgi detail. Pakume nii pilvepõhiseid lahendusi kui ka füüsilist serverite majutusteenust koos kõige juurdekuuluvaga. Tegu on ainulaadse ning ülikvaliteetse taristuga vägagi erinevate vajadustega klientide IT-lahenduste tarbeks Eestis ja väljaspool Eestit.

Kellele?
Üle maailma tegutsevatel ettevõtetel on enamasti üheks eksistentsi võtmeküsimuseks hästitoimiv IT-logistika, see, kuidas andmed erinevatest asukohtadest ühte süsteemi kokku tuua ja samas sellest tulenevaid riske hajutada. Kuna kõiki andmeid ja kogu serveriparki pole turvaline hoida ühes kohas, oleme lisaks põhilahenduste pakkumisele tihti ka IT-teenuste varunduslahenduste pakkujaks. Meie teenused sobivad eelkõige suurtele ja keskmistele ettevõtetele, kes tegutsevad vägagi erinevates valdkondades, näiteks on meie klientide hulgas palju kaubandus, tootmis- ja logistikaettevõtteid. Lisaks paketipõhistele, hübriid- või erilahendustele oleme valmis osalema ka ettevõtte IT-alases arengus. Vajadusel võtame IT-lahenduse arendusfaasis üle IT-juhi töö või osaleme projektis konsultandina.

Miks Levira?
Levira pakutava teenuse eeliseks on võrguneutraalne andmekeskus — meil on kohapeal olemas seitsme võrguoperaatori sõlmed, mis omakorda teeb meist Eestis oma valdkonnas unikaalse teenusepakkuja. Lisaks pakume ühildumisvõimalust rahvusvaheliste operaatoritega. Omaette märksõnaks Levira teenuse puhul on turvalisus, asume Tallinna teletornis, mille näol on tegu strateegilise objektiga, ühe enimturvatud rajatisega Eestis. Teenuse pakkumisel kasutame ainult majasisest IT-kompetentsi ning oleme valmis kliente teenindama 24/7, sarnaselt tagame soovi korral klientidele ligipääsu seadmetele, kuigi oleme ka ise valmis hooldus- ja haldusteenust osutama. Kasutame alati tarkvara uusimaid versioone ning kaasaegset riistvara. Meie IT-teenus vastab infoturbe sertifikaadile ISO 27001, juhtimissertifikaadile ISO 9001 ning ISKE juhtimisturvastandarditele.


Kontakt

Võta ühendust

Margus Uustalu

IT teenuste direktor