AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad taristu lahenduste loomiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat.

Oleme üha digitaliseeruva ühiskonna „vereringe“ oluline komponent, olgu selleks siis nutikad meedialahendused, IT-teenused või asjade internet. Meie eesmärk on olla innovatsiooni eesliinil, tehes tehnoloogia abil meie elu veelgi mugavamaks ja mitmekülgsemaks ning aidata ettevõtetel oma ärisid digitaliseerides veelgi edukamad olla.

Olles üks suuremaid sõltumatute telekanalite väljastuskeskusi Põhja-Euroopas, jõuab meie kaudu vaatajateni ka enamik Eestis levivaid teleprogramme. Aitame nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel ringhäälinguettevõtetel telekanaleid kokku panna ning hoolitseme selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas. Samuti viime need programmid vaatajateni teistes Balti riikides, Skandinaavias ning mujal Euroopas, aga ka Türgis ja Araabia Ühendemiraatides.

Teleülekannete tootmises tegutseme aktiivselt Baltikumi ja Skandinaavia turul, olles näiteks Läti turuliidrid, kuid meie klientide seas on ka Soome rahvusringhääling YLE ja Nordic Business Forum. Leviral on teletootmiseks kolm liikuvat ülekandejaama ja aerovideodroon.

Levira hoiab käigus Eesti maapealset digi-TV levivõrku, mida kasutab teleri vaatamiseks hinnanguliselt 250 000–280 000 inimest üle Eesti. Samuti jõuab enamiku raadiotesse signaal just Levira mastidest. Levira teeb meediateenuste valdkonnas aktiivset koostööd kõigi oma televisiooniklientidega, pakkudes neile innovaatilisi lahendusi alates telepildi tootmisest kuni meedia halduse ning arhiveerimiseni.

Meie kohalolekut võib märgata üle Eesti: sellest annab tunnistust 22-st saatemastist koosnev võrgustik. Kindlasti teab igaüks Tallinna Teletorni, Koeru ja Valgjärve saatemasti, kui nimetada vaid kolm kõige kõrgemat, mis on laialt tuntud maamärgid. Valgjärve mast oma 347 meetriga on ühtlasi merepinnast kõige kõrgemale ulatuv rajatis Eestis. Eraldi sihtasutuse kaudu haldame ka Tallinna Teletorni kui Eesti üht populaarsemat turismiatraktsiooni. Levira mastivõrk on ilmastikust ja elektrivõrgu riketest sõltumatu ning seda kasutavad paljud ettevõtted oma ülimat töökindlust nõudvate saatjate ja antennide paigaldamiseks.

Andmekeskuse ja IT-teenuste valdkonnas oleme üks piirkonna kiiremini kasvavaid teenusepakkujaid. Levira serverkeskus hõlmab ca 1000 m² Tallinna Teletorni keldrikorrusel. Serverite ümber on 25 000 tonni betooni ning kaasaegsed turva- ja ligipääsu süsteemid. Pakume ettevõtetele võtmed kätte IT-taristu lahendusi ning opereerime neid kliendi eest.

Levira on investeerinud suurel määral asjade interneti (IoT) lahenduste ja teenuste väljatöötamisse ning omas 2017. aasta lõpuks väga head tehnilist baasi IoT lahenduste pakkumiseks erinevatele teenussektori ettevõtetele. Koostöös partnerfirmadega on Levira klientide jaoks kasutusel paindlik ja skaleeruv teenuseplatvorm ning lisaks rikkalik valik kommunikatsioonitehnoloogiaid (LoRaWAN, Sigfox, mobiilne andmeside). Levira kliendilepingutest moodustavad põhilise osa kauglugemislahendused.

Väärtustades innovatsiooni, olles järjekindlad ning lastes loovusel lennata loome koos oma klientidega agiilsel viisil uusi tooteid ja teenuseid. Hoiame ja hindame häid partnerlussuhteid, mis on meie usaldusväärsuse alustala.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ning telejaamad nagu Sony, MTG, EBU, ERR, Discovery, ATEA, Telia, Tele2, Elisa, TV3 jt.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik 51% ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF 49%-ga. TDF-i kaudu on Levira osa Euroopa juhtivast elektroonilise side infrastruktuuri- ja multimeediateenuseid osutavast ettevõtete grupist.

Kohtume tulevikus!