Sidemastid

Levira pakub terviklikke sidelahendusi mastides, mis katavad kogu Eesti territooriumi.
Meie mastid on Eestis kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kõrged mastid aitavad saavutada head katvust ning parimaid tingimusi otsenähtavust vajavate seadmete tarvis.

Meie eelised:

  • kõrged mastid võimaldavad kuluefektiivset raadiovõrgu katvust
  • energiavarustus koos UPS varutoite ja diiselgeneraatori võimekusega
  • tagatud kõrged turvameetmed nii ühenduste kui füüsiliste juurdepääsude osas
  • valmisolek paigaldada füüsiliselt massiivseid ja suure võimsustarbega seadmeid
  • mastid ning seadmekohad on teie operatiivseks teenindamiseks tehniliselt hästi ette valmistatud
  • meie kogemustega personal aitab planeerimisel, paigaldamisel ja hooldusel
  • võimalus kasutada 24/7 monitooringu teenust

Meie klientideks on kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad, erinevad riigi- ja teadusasutused.

Kui teie ettevõtte vajab üle-Eestilise katvusega või lokaalseid raadioside lahendusi, on Levira sidemastide taristu parim võimalus nende teostamiseks.