Seadmete rent

IT-taristu
IT-taristu rent äriklientidele koos kõigi tööks vajalike komponentidega ning toetavate teenustega.

Tarkvaralitsentside rent
Tarkvaralitsentside renditeenus on paindlik võimalus kasutada ettevõttele hetkeolukorras reaalselt tarvilikke litsentse ning hoida kulud kontrolli all.

IT-kulude ühtlane jaotus
Seadmete renditeenus hoiab kulud kontrolli all ja võimaldab pidevalt kasutada kaasaegset riistvara just vastavalt ettevõtte hetkevajadustele. Renditeenuse raames on meil alati olemas valmidus kiiresti seadmeid uuendada vastavalt ettevõtte uuenenud vajadustele. Renditeenused on kaetud teenustaseme lepinguga (SLA), milles on fikseeritud lepingu kehtivusaja kestel pakutava teenuse kvaliteet.