Digilevi läheb osaliselt üle uutele edastamissagedustele

23.02.2017

Euroopa Komisjoni otsusest tulenevalt läheb osa digitelevisiooni praegustest sageduskanalitest edaspidi mobiilse interneti käsutusse ning digitelevisiooniteenused liiguvad uutele, parema leviulatusega edastamissagedustele.

Sagedusmuudatused mõjutavad kõiki tavaantenniga digitelevisooni vaatajaid. Pärast televaataja levipiirkonnas toimunud muudatust tuleb digiboksis või -teleris teha uus kanaliotsing  ja sõltuvalt seadmest ka alg- ehk tehaseseadete taastamine.

Sagedusmuudatusi valmistab ette Tehnilise Järelevalve Amet.

Sellega seoses toimuvad 1. märtsist 27. septembrini 2017 kümnel ööl erinevate digilevisaatjate hooldustööd, mida viib läbi ringhäälingu võrguteenuseid osutav ettevõte Levira.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse 2020. aastaks mobiilse interneti teenuste jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) lisaressursse, kuna see sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast. Alla 700 MHz jääv sagedusala (470–694 MHz) on edaspidi mõeldud eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks.

Euroopa Komisjoni sõnul on Euroopa praegu silmitsi kiiresti kasvava nõudlusega traadita lairibateenuste järele, mis on peamiselt seotud videopildi vaatamisega mobiilsetes seadmetes. Mobiilse andmeside mahu kasv paneb proovile olemasolevate võrkude läbilaskevõime ning osutab vajadusele täiendava spektri järele.