Sooja ja selge ilmaga käib kaasas telepilti häiriv ülilevi

20.06.2018

Viimase aja sooja ning selge ilmaga on Saaremaal, Lääne-Eestis ja mõnes muus Eesti paigas antenniga telerivaatamist häirinud ülilevi. Nähtus segab tavapärast raadiolainete levi ning seetõttu võib olla häiritud kohalike telekanalite signaali vastuvõtt ja telepilt. Digiteenuste ettevõte Levira kirjeldab nähtust lähemalt.

Ülilevi on raadiolainete tavapärast levi segav nähtus, mille tekitavad anomaaliad atmosfääris. Ioniseerumise käigus hakkavad atmosfääri kõrged kihid raadiolaineid maale tagasi peegeldama. Sellise “peegeldava kanali” kaudu võib tele- või raadiosignaal läbida sadu kilomeetreid. Kui välisriikide telesaatjad töötavad mõne Eesti omaga samal sagedusel, võib see hakata tõsiselt segama kohalike telekanalite vastuvõttu.

Häire võib väljenduda näiteks telepildi kadumises, hakkimises, hangumises või muudes taolistes probleemides. Kui digiboks näitab endiselt tugevat signaali, aga kvaliteet kukub ootamatult madalale, siis viitab see suure tõenäosusega ülilevile. Ülilevi häirib igasugust raadiolevi, kuid digi-tv puhul on häired nähtavamad.

Ülilevi puhul pole tegemist Eestile ainuomase nähtusega ning seda esineb ka mujal maailmas. Piirkondlikku ülilevi intensiivsust saab näha spetsiaalse kaardirakenduse kaudu aadressil http://dxinfocentre.com/tropo_eeu.html. Viimane suurem ja lisaks Eestile ka Lätis ja Soomes telepilti häirinud ülilevi esines 2017. aasta septembris.

Head lahendust ülilevi vältimiseks ei ole, aga olukorda võib leevendada Eesti lähimale digilevi saatjale suunatud suure suunatundlikkusega ja optimaalse võimekusega antenn. Kui probleem on tõsine, võib katsetada antenni suuna muutmist ning madalamale toomist, et vähendada välismaiste signaalide mõju. 

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat.

Levira on üks suurimaid sõltumatuid telekanalite väljastuskeskusi Põhja-Euroopas. Aitame nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseme selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas. Samuti viime need programmid vaatajateni Baltikumis, Skandinaavias ja Euroopas.

Teletootmises tegutseme aktiivselt Baltikumi ja Skandinaavia turul, olles näiteks Läti turuliidrid. Leviral on teletootmiseks kolm liikuvat ülekandejaama.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator. Haldame Eesti ainsat ringhäälinguvõrku ning pakume 22 saatemastist koosnevat kõrgeimatele käitlusnõuetele vastavat võrku.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad nagu ERR, Eesti Meedia, All Media Eesti, Sony, EBU, Discovery, ATEA, samuti suuremad telekommunikatsiooniettevõtted nagu Telia, Tele2 ja Elisa.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.