Pildispikker: kuidas paigaldada antenn, sõltuvalt lähima saatja polarisatsioonist?

AntenniTV signaali edastatakse 34 saatejaamaa kaudu, milledest osad kannavad üle horisontaalselt, teised aga vertikaalselt polariseeritud signaali. See on tehtud selleks, et erinevate saatjate signaalid üksteist samaväärselt häirima ei hakkaks.

Kui saatja edastab horisontaalse polarisatsiooniga signaali, tuleb antenn paigaldada nii nagu on näha vasakpoolsel pildil – antenni “vardad” peavad olema maapinnaga horisontaalselt. Kui aga saatja kõrval on märge vertikaalsest polarisatsioonist, tuleb antenn panna nii, et selle vardad jääksid maa suhtes püstipidi, vt parempoolne pilt. Kui paigaldate antenni õigesti, paraneb signaali tugevus ca 9-12dB, nii et kindlasti võtke seda AntenniTV kanalite vaatamisel arvesse.