Ööl vastu neljapäeva võib esineda lühiajalisi katkestusi ERR-i raadiokanalite edastamisel

13.01.2021

Ööl vastu neljapäeva ehk 14. jaanuaril kell 3.00–3.30 korraldavad Levira ja Eesti Rahvusringhääling (ERR) õppuse, mis võib selles ajavahemikus tuua kaasa katkestusi ERR raadiokanalite edastuses.

Õppuse eesmärk on raadiokanalite töö testimine hüpoteetilise ulatusliku elektrikatkestuse puhul. Õppuse käigus toimub raadiosignaali edastamine vaid lokaalse elektritootmise ja akutoitega.

Levira teavitas eelnevalt kõiki osapooli, kelle tööd võib õppus mõjutada.

Levira vabandab võimalike kaasnevate ebamugavuste pärast.