Omniva ja Levira testivad nutikaid kirjakaste

10.04.2018

Omniva paigaldas koostöös Leviraga Harjumaale kolm nutikirjakasti, mis võimaldavad ettevõttel reaalajas jälgida infot sisestatud kirjade koguse ning kirjakasti tühjendamiste kohta.

Omniva postiäri juhi Mari Allese sõnul võivad asjade interneti (inglise keeles IoT – Internet of Things) põhimõttel töötavad nutikirjakastid olla tulevikus aluseks nõudluspõhisele kirjateenusele. „Näiteks harvemini kasutatud kirjakasti puhul läheks kirjakandja kasti tühjendama ainult juhul, kui mõni kiri sinna ka postitatud on,“ selgitas Allese.

Lihtsustatult suudavad nutikad kirjakastid koguda ning edastada reaalajas infot kirjakasti sisestatud kirja ning kirjakasti tühjendamise kohta. „Reaalajas ning pidevalt kogutud andmed võimaldavad meil täpsemalt jälgida kirjakasti kasutatavust ning analüüsida meie töö efektiivsust,“ selgitas Allese. „Lisaks on nutikirjakasti kogutud andmete põhjal võimalik teostada kvaliteedikontrolli osutatava teenuse osas – kas oleme kirjakasti teenindanud vastavatele kellaajalistele lubadustele.“

Mujal maailmas kasutatakse nutikate kirjakastide võrgustikku ka teistel eesmärkidel – näiteks renditakse kirjakasti pinda reklaamiks või kogutakse asukohtadest ilmastikuinfot õhuniiskuse ja –temperatuuri kohta. “Pilootprojekt Leviraga  annab meile ühtlasi ka võimaluse leida uusi viise, kuidas kirjakastid ka muul moel kasulikuks muuta,” lisas Allese.

„Asjade interneti lahenduste kasutamine logistikas omab väga suurt potentsiaali, aidates võrku ühendatud seadmete ja sealt kogutava info baasil teha kiiremaid otsuseid ning sellest tulenevalt äriprotsesside paremast juhtimisest kasu saada“, sõnas Levira võrguteenuste direktor Meelis Anton. Levira asjade interneti teenused kasutavad kaasaegseid sensorite, võrgu ja tarkvara tehnoloogiaid, et koguda ja töödelda andmeid füüsilisest maailmast. „Erinevate seadmete ja sensorite ühendamise praktiline näide toob selle maailma võimalused inimestele palju lähemale“ lisas Anton.