Levira siseneb asjade interneti turule

22.02.2017

Telekommunikatsiooni- ja IT infrastruktuuri ettevõte Levira alustab koostöös partneritega asjade interneti (IoT) teenuste pakkumist. 

„Siseneme IoT turule n-ö targa investeeringu põhimõttel ehk ehitame võrku konkreetsetele klientidele, kes on koheselt valmis IoT võimalusi kasutama. Koostöös partneritega saame pakkuda paindlikke ja kiireid lahendusi võrgus, mis on välja ehitatud koos klientidega ja vastavalt nende vajadustele,“ ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

„Levira võrguteenuse abil toimub andmete kogumine anduritest ning nende ettevalmistus edaspidiseks töötluseks. See võimaldab partneritel keskenduda oma äriprotsessidele ning kogutud informatsiooni abil täiendava lisandväärtuse loomisele,“ ütles Levira võrguteenuste divisjoni direktor Meelis Anton.

IoT teenuse pakkumisel on Levira tehnoloogiapartneriks Nordic Automation Systems. Lõppklientidele suunatud lahenduste osutamisel on Levira esimene koostööpartner AU Energiateenus.

„Asjade interneti ehk IoT lõplik kasu ettevõtetele seisneb andmete saadavuses, mis viib majandustulemuste paranemiseni. Monitoorimise ja teadliku analüüsi abil saab teha targemaid otsuseid, mis aitavad ressursse säästa, sh hoida kokku energiat. IoT võimaldab monitooringut läbi viia ka objektidel, kus eelnevalt puudub hooneautomaatika. IoT lihtsustab oluliselt andmete kogumise ja edastamise võimalusi,“ ütles AU Energiateenus OÜ juhatuse liige Aivar Uutar.

Levira võrguteenus_infograafik

Nordic Automation Systems (NAS, www.nasys.no) tarnib vajaliku tehnoloogia ning riistvara. Nordic Automation Systems (NAS) on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev Norra-Eesti ettevõte. Firma pakub rahvuvahelise IoT-standardile LoRaWAN™ vastavaid vee-, temperatuuri-, elektri jm. sensoreid ja LoRaWAN™ võrgu tugijaamasid. Firma tegutseb Norras ja Eestis ning selle arenduse ja tootmisüksustes töötab kokku 25 spetsialisti.

AU Energiateenus (www.energiateenus.ee) aitab Balti riikide ja Skandinaavia ärikinnisvara omanikel ja kasutajatel saavutada paremaid majandustulemusi energia- ja ressursitõhususe suurendamisega. Tänu süstemaatilisele ning teadlikule tegevusele on ettevõtte abiga klientidel säästetud energiakuludelt  ca 2,6 MEUR. AU Energiateenus-e kaudu jõuab Levira teenus lõppkliendini.

Asjade internet on kogum võrku ühendatud seadmetest, mis koguvad vastavate anduritega vajalikke andmeid ja edastavad info teenusepakkujale, kes seda vajab. 

Levira

Levira on pilve-, meedia- ja ringhäälingu infrastruktuuriteenuseid osutav ettevõte. Levira haldab üht suurematest serverimajutuskeskustest Balti riikides, mis vastab kõrgeimatele turva- ja töökindlusnõuetele. Levira on kõrget teenustaset ja turvalisust eeldavate missioonikriitiliste infrastruktuuriteenuste osutaja ning ettevõtte lahendused keskenduvad kliendi vajadustele ja on integreeritud kliendi teenuseahelatega.

Levira on Põhja-Euroopa üks peamistest telekanalite väljastuskeskustest ning põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator Eestis. Leviral on teletootmiseks kolm liikuvat ülekandejaama ja aerovideodroon. Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja telejaamad nagu Turner, Sony, MTG, EBU, ERR, Discovery, ATEA, TeliaSonera, Tele2, Elisa, Starman, TV3.