Levira rajab kaks uut päikeseelektrijaama

17.02.2020

AS Levira alustas kahe uue päikeseelektrijaama ehitamist. Ettevõte rajab 54 kW võimsusega jaama Rakvere lähedale Karitsa saatemasti juurde ning jaama aastane elektritoodang jääb 57 600 kWh juurde. Teise, 32 kW võimsusega päikeseelektrijaama rajab Levira Viljandi lähedale Viiratsi saatemasti juurde ja selle aastatoodang ulatub hinnanguliselt 34 000 kWh-ni.

Levira aastane elektritarbimine on 11 500 MWh, seega on tööstusettevõtete kõrval tegu Eesti ühe suurima tarbijaga. Jaamade valmimisel ulatub Levira elektritootmise võimekus kokku 110 kW-ni, mille tulemusena jääb õhku paiskamata 120 tonni CO2 aastas. Päikeseelektrijaamade lõplik valmimine on planeeritud 2020. aasta märtsikuusse.

Kõik Levira mastid on varustatud UPS-varutoitega ja kõik olulisemad mastid diiselgeneraatoriga, mille abil saab elektrikatkestuse puhul töös hoida ligi 90 protsenti Eesti TV- ja raadiolevist. „Oktoobri lõpus Eestit räsinud tormid tõestasid, kuivõrd oluline on hädaolukordades sideteenuste olemasolu. Levira on loonud tingimused, et meie mastid töötaksid katkestuseta igas olukorras. Tänu päikeseenergiale on meil võimalik tõsta mastide tegevuskindlust veelgi,“ märkis Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Levira esimene, 30 kW võimsusega päikeseelektrijaam alustas 2019. aasta suvel tööd teleteenuste masti juures Uuemõisas Läänemaal.

Levira sidemastid on Eesti kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kokku on Leviral üle Eesti 22 masti. Ettevõtte plaanib rajada igale mastile oma päikeseelektrijaama. Maste kasutavad kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad ning erinevad riigi- ja teadusasutused.

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.