Levira päikeseelektrijaam Uuemõisa sidemasti juures alustas tööd

22.07.2019

AS Levira rajas Uuemõisa teleteenuste masti juurde 30 kW võimsusega päikeseelektrijaama, mis on alustanud elektritootmist. Ettevõte kavatseb edaspidi rajada päikeseelektrijaamad kõigi 22 masti juurde.

„Päikeseelektrijaam vähendab Uuemõisa masti elektrikulu kolmandiku võrra ning dotatsioonita rajatud ühe jaama tasuvusaeg on 7-8 aastat. Uuemõisas käivitunud jaam on pilootprojekt ning järgmisena on Leviral kavas rajada päikeseelektrijaamad Rakvere ja Viljandi masti juurde, tuleval aastal ka Koerusse või Valgjärvele, kus asuvad suuremad mastid,“ ütles AS Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Tammiste tõstis esile ka keskkonnaaspekti, kuna tänu päikeseenergia kasutamisele jääb Uuemõisa masti puhul õhku paiskamata ligi 30 tonni CO2 aastas ning säästetakse 43,5 tonni põlevkivi.

Levira aastane elektritarbimine on 11 500 MWh, millega kuulutakse tööstusettevõtete järel Eesti suurimate elektritarbijate hulka.

Kõik Levira mastid on varustatud UPS-varutoitega ja kõik olulisemad mastid diiselgeneraatoriga, mille abil saab elektrikatkestuse puhul töös hoida 90 protsenti Eesti TV- ja raadiolevist. „Päikeseenergia abil saab veelgi tõsta mastide tegevuskindlust. Eriti oluline on see hädaolukordades nagu näiteks loodusõnnetused, kus FM-laineala raadio võib olla ainus kanal, mille kaudu saab elanikkonnale operatiivteateid edastada. Levira on loonud tingimused, et mastid töötaksid katkestuseta igas olukorras,“ märkis Tammiste.

Taastuvenergia OÜ paigaldatud uue päikeseelektrijaama aastane elektritoodang jääb 29 MWh juurde. Saadud elektrit kasutatakse masti tööshoidmiseks ning elektrit saab müüa masti teenuseid kasutavatele klientidele.

Levira sidemastid on Eesti kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kokku on Leviral 22 masti, mis katavad terve Eesti. Maste kasutavad kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad, erinevad riigi- ja teadusasutused.

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.