Levira läheb 2023. aastast üle roheenergiale

17.05.2021

Vastavalt Eesti Energiaga sõlmitud lepingule läheb Levira 2023. aastast üle roheenergiale. Hanke tulemusena sõlmitud viieaastane leping katab perioodi 2023–2027.

„Levira kasutab aastas ligikaudu 12 GWh elektrit, millega kuulume Eesti 60–70 suurima tarbija hulka ning meie aastamahte arvestades mõistame taastuvenergia kasutamise tähtsust. Loomulikult on tähtis roll tarnekindlusel ja prognoositaval hinnal. Seega on lisaks keskkonnahoiule leping mõlemale poolele majanduslikult kasulik – meie saame elektri hinna endale fikseerida ning tootja saab teada tarbimismahu,“ ütles Levira tegevjuht Tiit Tammiste, kelle sõnul on Levira aastane elektrikulu ligi 1 miljon eurot.

Tammiste sõnul on Levira rohepöörde suunas liikunud 2018. aastast ning ettevõte on rajanud Haapsalu, Viljandi ja Rakvere saatemastide juurde kolm päikesejaama, mis toodavad kohapeal ühe masti vajatavast elektrist kuni 30 protsenti.

Roheenergia katab alates 2023. aastast täielikult Levira mastivõrgu, andme- ning juhtimiskeskuse ja meediateenuste elektritarbimise. Levira haldab üle Eesti 22 saatemasti, mis viivad vaatajate ja kuulajateni 35 telekanalit ning suurema osa raadiojaamu. Lisaks on Leviral Tallinnas 1000-ruutmeetrine andmekeskus serveriteenuste pakkumiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele.

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.