Levira avas Tartumaal saatemasti toiteks mõeldud päikeseelektrijaama

05.04.2023

Kallaste lähedal asuv Torila saatejaam on esimene Tartumaal, mis kasutab osaliselt päikeseelektrit. AS Levira käivitas sel nädalal TV ja raadio saatemasti kõrval uue päikeseelektrijaama, mille võimsus on 20 kW ja aastatoodang ligikaudu 27 000 kWh.

Koos uue jaamaga on Levira päikesejaamade koguvõimsus nüüd 230 kW ja aasta lõpuks tõuseb see veel 60 kW võrra, teatas ettevõte.

Kõik Levira mastid, sh nüüdsest ka Kallaste oma, on varustatud UPS-varutoitega ja olulisemad mastid diiselgeneraatoriga, millega saab elektrikatkestuse korral töös hoida ligi 90 protsenti Eesti TV- ja raadiolevist. „Levira on loonud tingimused, et meie mastid töötaksid katkestuseta igas olukorras. Tänu päikeseenergiale on meil võimalik tõsta mastide tegevuskindlust veelgi,“ ütles Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan.

Kaasan lisas, et Levira kasutab sajaprotsendiliselt tuulest saadud roheelektrit, kuid ettevõtte enda päikeseelektrijaamad aitavad veelgi vähendada keskkonnajalajälge, seda lisaks mastide elektritoite tagamisele täiendavast energiaallikast.

Levira aastane elektritarbimine on 12 500 MWh, millega ettevõte on suurtööstuste kõrval Eesti üks suurimaid elektritarbijaid.

Levira esimene, 30 kW võimsusega päikeseelektrijaam alustas 2019. aasta suvel tööd Uuemõisa saatemasti juures Läänemaal. Järgmised kaks, Rakvere lähedal Karitsa saatemasti juures ning Viljandi lähedal Viiratsis, anti käiku 2020. aastal.

Levira sidemastid on Eesti kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kokku on Leviral üle Eesti 22 masti. Ettevõtte plaanib rajada iga masti juurde, kus on võimalik, oma päikeseelektrijaama. Maste kasutavad kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad ning erinevad riigi- ja teadusasutused.

Fotol: Torila saatemasti päikeseelektrijaam (foto autor Tõnis Toom).

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.