Levira 2018. aasta müügitulu oli 10,1 miljonit eurot

28.06.2019

Digiteenuste ettevõtte Levira AS-i konsolideeritud müügitulu oli 2018. aastal 10,1 miljonit eurot ning ärikasum (EBITDA) ulatus 2,2 miljoni euroni. Levira investeeris mullu 1,9 miljonit eurot, millest suure osa moodustasid investeeringud telelevi- ja distributsioonivõrkudesse ning teletootmise ja serverimajutusteenuste arendamisse.

„Viimastel aastatel on Levira keskendunud tehnoloogilistele uuendustele, pakkudes klientidele üha aktiivsemalt asjade internetil (IoT) ja tehisintellektil (AI) põhinevaid teenuseid. IT-teenuste segmenti ilmestas ka Levira andmekeskuse laiendamine,“ ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Tammiste sõnul tasub võrguteenuste valdkonnast esile tuua, et vastavalt Eesti Rahvusringhäälinguga sõlmitud lepingule laienes ETV+ leviala eelmisel aastal kogu Eesti territooriumile ja lepiti kokku üleminek HD-standardile. „Meediateenuste vallas otsib Levira aktiivselt ärivõimalusi Brexiti-järgselt teleturul, et pakkuda rahvusvahelistele telekanalitele võimalust töötada Eesti ringhäälingulubade alusel,“ lisas Tammiste. Meediateenustes lisandusid mullu uute klientidena Viacom ja Tallinna TV. Mitmed kliendid, nt Discovery ja Viasat käivitasid täiendavaid teenuseid.

Teletootmise vallas teostab Levira endiselt suure osa Balti riikides toimuvatest suurtest teleülekannetest. Eelmise aasta projektidest võib nimetada Rally Estoniat ja Viljandi Folki ning ettevõte osales ka jalgpalli UEFA Superkarika ning Nordic Business Forumi ülekannete tootmises.

Möödunud aastal laiendas Levira oluliselt meediateenuste portfelli kuuluvate teenuste hulka ning lisandusid kliendid uutest segmentidest. Ettevõte näeb olulisi muudatusi globaalsel meediateenuste turul ning on valmis klientide ees seisvaid väljakutseid innovaatiliste teenustega lahendama.

Levira eksporditeenuste maht moodustas 27% tuludest ning välisturgudest olid suurema osakaaluga Suurbritannia, Rootsi ja Läti.

Tänavu prognoosib Levira ligi 10%-list käibekasvu ja 30%-list kasumikasvu. Levira jätkab võrguteenuste valdkonnas infrastruktuuri ja IoT arendamisega. Olulised märksõnad on tooteportfelli laiendamine ning uute tehniliste lahenduste turuletoomine koostöös partnerite ja klientidega. Meediateenuste vallas on põhirõhk digitaalsete meediavarade halduse teenustel ja tehisintellektil põhineval teletootmisel. IT-teenuste vallas arendab Levira tänavu edasi IT-taristu haldamise terviklahenduse pakkumise võimekust ja kavas on luua standardiseeritud virtualiseerimiskeskkond parima võimaliku teenustaseme pakkumiseks klientidele.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF vastavalt 51- ja 49-protsendilise osalusega.

Levira

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad.

Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.

Lisainfo: www.levira.com