HübriidTV ja COOPi kinkekaardi tarbijamängu reeglid

Hea HübriidTV kasutaja!

Koostöös Coopiga on meil kuni septembri lõpuni käimas pilootprojekt, mille eesmärgiks on Coopi kliendilehe koju kättetoomine uudsel moel – otse läbi telekaekraani – ning seda saavad näha kõik need televaatajad, kellele telepilt jõuab koju antenniga ning telekas on ühendatud ka internetiga. Ehk siis HübriidTV avamenüüst leiad nüüd COOPi valiku -ava see ja tutvu Coopi heade hindadega! Kõik need, kes pakkumiste lehe spetsiaalse vormi kaudu (selle leiab samuti otse telekast) sisestavad puldiga oma telefoni numbri, osalevad kampaanias, kus igal nädalal loositakse välja 30€ kinkekaart!

Kuidas HübriidTV oma telekast üles leida? Vaata siit!


COOP kinkekaardi tarbijamängu reeglid

1. Ajavahemikul 01.05.2018-30.09.2018 toimub COOP kinkekaardi tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab AS Levira (edaspidi Korraldaja), registrikood 10203566, asukoht Kloostrimetsa tee 58a, 15026 Tallinn koostöös COOP Eesti Keskühistuga.
2. Kampaanias osalevad kõik Hübriid TV kasutajad, kes sisestavad oma televiisoris Hübriid TV COOP kampaania alamlehel oma mobiiltelefoninumbri. Kampaanias osalemise kordade arv ei ole piiratud.
3. Kõigi Kampaanias osalejate vahel loositakse Kampaania perioodil iganädalaselt välja COOP kinkekaart väärtuses 30EUR.
4. Loosimise käigus, juhuslikkuse meetodil arvutitarkvara abil selgunud auhinnavõitjatega,võtab kampaania Korraldaja telefoni teel (Kampaanias osalemiseks sisestatud numbril) personaalselt ühendust. Võitja avaldab Korraldajale auhinna kättesaamiseks oma ees- ja perekonnanime.
5. Kampaania auhindade võitjatele saadetakse kinkekaardid nende poolt avaldatud postiaadressil.
6. Võitjad, kellega ei ole Korraldaja ühendust saanud, kaotavad õiguse auhinnale.
7. Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhindu ei asendata Kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas.
8. Kampaania käigus kogutud andmeid töötleb Korraldaja üksnes Hübriid TV kasutajate statistika kogumiseks ning kustutab Kampaania käigus kogutud andmed Kampaania lõppedes.
9. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
10. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Hübriid TV COOP kampaania alamlehe vahendusel.
11. Kampaanias ei osale otseselt Kampaania korraldamise ja loosimisega tegelevad isikud.
12. Kampaania Korraldaja tasub kõik auhindade väljaandmisega seotud maksud.
13. Pretensioonide esinemisel on Kampaanias osalejatel võimalus esitada Korraldajale kaebus, saates kirjaliku avalduse AS’le Levira, aadress: Kloostrimetsa tee 58a, 15026 Tallinn märksõnaga “COOP kinkekaardi kampaania” või digilevi@levira.com. Avaldus vaadatakse läbi ja vastatakse 14 päeva jooksul.