Votemo

Rikasta publiku telekogemust interaktiivsete lahendustega

Votemo on tööriist telesaadete tootjatele ja teistele teleülekannete korraldajatele, mis annab võimaluse oma veebilehele üles seada interaktiivne keskus publiku kaasamiseks. Votemo reklaami- ja bränditud sisulahendused võimaldavad sisse töötada uusi tuluallikaid ning pakkuda reklaamiklientidele jt koostööpartneritele põnevamaid ja kasumlikumaid sponsorpakette.

Anna publikule võimalus end sotsiaalmeediast tuttavate animeeritud reaktsiooniikoonidega väljendada ja oma tujusid teistega jagada! Lase publikul end tunda kaasatuna ja olulise osana saatest, andes neile vahendid mõtete ja ideede väljendamiseks või stuudiokülalistele küsimuste esitamiseks. Küsi publiku arvamust läbi meelelahutuslike küsitluste või korralda suurejoonelisi tasuta ja tasulisi hääletusprojekte.

Votemo teenuses sisaldub:

  • Ligipääs admin-platvormile interaktsioonide ülesseadmiseks ning osalusaktiivsuse monitoorimiseks
  • Widgeti kood interaktsioonidele ligipääsu loomiseks teie enda veebilehele
  • API osalustulemuste jm infovoo integreerimiseks eetrigraafika programmiga
  • Graafikajuhtimise moodul programmile CasparCG

Lisateenused:

  • Eetrigraafika disain ja integreerimine eetrigraafika programmiga
  • API ja graafikajuhtimise mooduli integreerimine stuudioga
  • Interaktsioonide planeerimine ja projektijuhtimine
  • Graafikajuhtimine ja modereerimine